Skip links

Kullanılmış Kızartma Yağı Gidere Dökülürse Ne Olur?

Kullanılmış Kızartma Yağı Gidere Dökülürse Ne Olur?

Kızartma yağı kullanılamayacak hâle geldiğinde yani atık yağ olduğunda bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Yağ, su gibi sıvı olduğu ve daha az maliyetli göründüğü için genellikle gidere dökülüyor. Kızartma yağını giderden dökmek kısa vadede kolay ve ucuz maliyetli gözükse de işin aslı böyle değil. Peki, kızartma yağını giderden dökersek neler olur?

Kızartma Yağı Soğuduğunda Katılaşır.

Kızartma yağı sıvı gözükse de aslında soğuduğu zaman katılaşır. Yani siz giderden sıvı hâlde döktüğünüz yağ maalesef ki giderdeki yolculuğunda sıvı olarak kalmıyor. Sertleştikten sonra drenaj borularınızın kenarlarına yapışıyor ve birikiyor. Diğer tüm tesisat sorunları gibi, boruların yanlarında biriken yağ kalıntıları da sonunda bir tıkanıklığa neden oluyor.

Yağ birikintisi borularınızın yan taraflarında biriktiğinden, gidere giren gıda kalıntılarını ve diğer kalıntıları da tutuyor. Boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmasına sebep oluyor. Böylece yağ tutucunuzda tıkanmaya ve diğer tesisat sorunları oluşabilir. Başta kolay gibi gözüken gidere dökme işi, sizi düzeltmesi pahalı bir sorun temizlenmesi gereken bir karmaşa ile karşı karşıya bırakır. Ayrıca daha sık kullanmanız gerekeceği için yağ tutucuyla ilgili sorunlarınız da artar.

Kızartma yağınızı giderden dökerken sudan yardım alarak drenajdan geçişini kolaylaştıracağını düşünüyorsanız da yanılıyorsunuz. Ne su ne de sabundan alacağınız yardım, yağın drenajdan akışını hızlandırıp kolaylaştırmaz.

Kızartma yağı gidere dökülürse ne olur?

Katılaşan Kızartma Yağı Kanalizasyona Katılır.

Yağın az bir kısmı sertleşmeden giderden gitse de giderin son durağı maalesef ki kanalizasyon sistemleri. Yağınız giderinizdeyken katılaşmadıysa mutlaka kanalizasyona geldiğinde katılaşmış olacak. Kanalizasyonlar, çeşitli atıklardan kaynaklanan kimyasallarla doludur. Bu kimyasal karışımın içine katılaşmış atık yağ eklendiğinde bir buzdağı oluşur -ve evet bu buzdağını biz göremeyiz.-

Yağ dağı nedir?

Katılaşmış atık yağ bu kimyasallarla temas ettiğinde reaksiyona girer. Yapışkan, mumsu bir madde oluştururlar. Bu maddeye “yağ dağı” denir ve evet buzdağı kelimesinden esinlenerek üretilmiştir. Tam manasıyla bir yağ dağı görünümüne sahip “fatberg” ya da yapışkan yağ yığınları büyük sorunlar oluşturur. Atık kızartma yağı kanalizasyona geldiğinde donarak katılaşır, boruların üzerine yapışır. Böylece boruları daralttığı gibi kanalizasyon borularını da tıkar. Ayrıca bu yağ dağları genişleyebilir ve bir beton sertliğine ulaşabilir. Sıvı gözüken yağ giderden dökülürken çok kolaymış gibi gözükse de aslında birçok soruna yol açıyor. Bir yağ dağı büyüdüğünde şehir kanalizasyonu için de büyük sorunlar oluşturuyor. Aynı zamanda bu yağ dağlarının temizlenmesi için özel ekipmanlar ve çalışmalar gerekiyor.

Kızartma yağı gidere dökülürse ne olur?

Çevreye Zarar Verir.

Yağ dağları suya ve toprağa karışabilir ve bu büyük çevre kirliliklerine sebep olur. Su arıtma süreçlerini engelleyen yağ dağları, su kaynaklarına ciddi zararlar verir. Su giderlerinde ve kanalizasyonda biriken yağ dağları, su hatlarına ve topraklara karışarak zararlı bakterilerin bulaşmasına neden olur. Ayrıca yağ, suyla birleştiğinde suyu kirletir ve suda oluşan kirlenme sudaki canlıların ölmesine sebep olur.

Kullanılmış kızartma yağları ekotoksik özellik gösterir. Denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğünde su yüzeyini kaplar. Havadan suya oksijen transferini engeller ve balıkların ve suda yaşayan canlıların zarar görmesine neden olur. Ayrıca lavaboya dökülen kullanılmış kızartma yağları, evsel atık su kirliliğinin %25 ‘ini oluşturur.

Peki, kullanılmış kızartma yağını ne yapmalıyız?

Geri dönüştürün.

Atık hâline gelen maddeleri geri dönüştürmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak en iyi çözümdür. Sadece sıhhi tesisat sorunlarına karşı önleyici bir önlem olmakla kalmaz aynı zamanda kârlılığınızı iyileştirir ve uzun vadede çevre sağlığını korur. Restoran, otel, kafe ve catering gibi yerlerde kullanılan kızartma yağ atıklarını toplayan resmî kuruluşlar bulunur. Bu yağ toplama firmaları, atık yağı biyodizele dönüştürür.

Kızartma yağının ömrünü uzatarak tasarruf edin.

Kızartma yağı hem kullanmadan önce hem de kullandıktan sonra size büyük maliyetlere mal olabilir. Bunun önüne geçmek için yağınızı sürdürülebilir hâle getirip tasarruf etmek bütün süreçlerinizden de tasarruf etmenizi sağlar. FritClean Fritöz Filtresi kullanarak gıda şartlarına uygun bir şekilde yağınızı temizleyebilir ve ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca FritClean atık yağ çıktınızı azaltarak çevrenin kirlenmesini önler.

FritClean hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin, tek tıkla yağdan tasarruf edin!

FritClean Fritöz Filtresiyle Tanışın!

FritClean hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin, tek tıkla yağdan tasarruf edin!