Skip links

GARANTİ POLİTİKASI

FritClean satışlı cihazların garantisi sadece Türkiye sınırları dâhilinde geçerlidir.

  • FritClean Fritöz Filtresi Kullanma Kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki kişiler tarafından bakım ve onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamen işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamındadır.

  • Kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından oluşan arızalar,
  • Tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında oluşan arızalar,
  • Kullanım Kılavuzunda belirtilen şartlara uygun olmayan, şebeke ve elektrik sisteminden kaynaklı oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
  • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Cihaza FritClean Yetkili Servislerinin dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi ve orijinal parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda garanti geçersiz sayılır. Bu nedenle servis taleplerinizi 0 533 5203798 telefon numarasına iletebilirsiniz.
Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.

ÇEVRE POLİTİKASI

 

Yaşadığımız dünyanın enerji ve doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bilincindeyiz. Bu nedenle,

  • Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulması için bir çevre yönetim sistemini standartlara uluslararası ve ulusal yasalara uygun olarak oluşturacağımızı, ve bunu tüm süreçlerimize entegre edeceğimizi taahhüt ederiz.
  • Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak için geri dönüşüm ve çevresel kaliteyi tüm süreçlerimizde uygulamaktayız.

İSG POLİTİKASI

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz. Hedefimiz “Sıfır İş Kazası” ile tüm süreçleri sürekli gözden geçirmektir. Çalışanların ve diğer paydaşların İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla eğitir, iş ve kişisel korunma için en uygun makine, donanım ve teknolojinin kullanılmasını sağlarız. Acil durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları en alt düzeye indirebilmek amacıyla yapılacak faaliyetlerin tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesini sağlarız.